ผู้นำรุ่นใหม่สร้างได้

เคล็ดลับสำคัญ ก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

Knowledge Column

March 1, 2019

by AJ Thanadech

เคล็ดลับสำคัญ ก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสู

ในบทบาทของหัวหน้างาน ต้องสามารถ “บริหารงาน” ให้ได้เป้าหมายที่กำหนด และ “บริหารคน” ให้มีแรงจูงใจในการทำงาน ดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ได้เต็มความสามารถ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง


หัวหน้างาน ที่มุ่ง “เน้นงาน” มากจนเกินไป อาจจะได้งาน แต่ลูกน้องในทีมจะกดดัน เครียด ขาดแรงจูงใจและลาออกไปในที่สุด


หัวหน้างาน ที่มุ่ง “เน้นคน” มากจนเกินไป อาจจะได้ใจคน แต่งานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะมีหัวหน้าง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่เกรงใจ


หัวหน้างานมืออาชีพ เลยต้องฉลาดที่จะบริหารความสมดุลย์ระหว่าง “งาน vs คน” ว่าสถานการณ์ไหนควรเข้มงวดเพื่อเคี่ยวเอาผลงาน และสถานการณ์ไหนต้องหย่อน เพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้ใจคน


มาเรียนรู้เคล็ดลับการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานประสิทธิภาพสูง

ที่สามารถ

เข้าใจบทบาทหน้าที่ เป้าหมายและความคาดหวังจากองค์กร หัวหน้า ลูกน้อง และคนรอบข้าง


+ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทีมงาน


+ สามารถสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน


+ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

Contact Info

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน


M : 09-5778-8497

Thanadech@ultimateleader.co.th

Line ID : @ultimateleader


09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา