” เป็นผู้นำ ที่ดีกว่าวันนี้

ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้อง

มีทัศนะคติ ความรู้ ทักษะ

และความเชี่ยวชาญ

ที่จะนำพาทีม สู่ความสำเร็จ “

ดิ อัลทิเมท ลีดเดอร์

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จ

ของธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • ปรับความรู้เชิงวิชาการ หลักการ ทฤษฎีในระดับสูงให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นคนทางานภาคปฏิบัติที่ยากต่อการเข้าใจ หรือเข้าใจแต่นำไปใช้จริงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร
  • กลั่นความรู้และประสบการณ์ของคนทำงานที่แท้จริงในแต่ละสาขาวิชา โดยทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่าย และนาเสนอด้วยภาษาที่คนทำงานเข้าใจได้ มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยู่ตลอดเวลา พร้อมนำเสนอแนวทางและตัวอย่างที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้นำแต่ละระดับแบบบูรณาการ (Blended Learning Approach) โดยการนาเอาทั้งศาสตร์ Training, Consulting และ Coachingมาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

Solutions ของเรา

Training

Read more>>

Consulting

Read more>>

Coaching

Read more>>

โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ รุ่นใหม่

เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักสูตร ก้าวสู่หัวหน้างานประสิทธิภาพสูง
หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารพนักงานดาวเด่น
และแผนทดแทนตำแหน่งงาน

 The Leader Talk : ผู้นำรุ่นใหม่สร้ำงได้

 บริหารทีมงานต่างวัยอย่างไร ได้ใจและ ได้งานGeneration At Work

 สื่อสารอย่างผู้นำ

Smart Communication for Success

 หนักใจ ต้องบริหารลูกน้องอายุเยอะกว่าบอกอะไรไปก็ไม่ค่อยจะฟัง…

 ภาวะผู้นำกับการบริหารทีม

Team Builder

 เทคนิคการให้

Feedback ทีมงาน

ภาพบรรยากาศสัมมนา / ฝึกอบรม

ภาพบรรยากกาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศสัมมนา / ฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ

heavy

2129/62

My hometown Theparak Village,

Theparak Subdistrict,

Mueang Samut Prakan District,

Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Contact US

085-549-6197
cs@ultimateleader.co.th

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader