ผู้นำรุ่นใหม่สร้างได้ เคล็ดลับสำคัญ ก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-e6b741305a8f8ba6e112d3c6fd78c15f' }}

ผู้นำรุ่นใหม่สร้างได้

เคล็ดลับสำคัญ ก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

Knowledge Column

March 1, 2019

by AJ Thanadech

เคล็ดลับสำคัญ ก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสู

ในบทบาทของหัวหน้างาน ต้องสามารถ “บริหารงาน” ให้ได้เป้าหมายที่กำหนด และ “บริหารคน” ให้มีแรงจูงใจในการทำงาน ดึงศักยภาพของทีมงานออกมาใช้ได้เต็มความสามารถ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

หัวหน้างาน ที่มุ่ง “เน้นงาน” มากจนเกินไป อาจจะได้งาน แต่ลูกน้องในทีมจะกดดัน เครียด ขาดแรงจูงใจและลาออกไปในที่สุด

หัวหน้างาน ที่มุ่ง “เน้นคน” มากจนเกินไป อาจจะได้ใจคน แต่งานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะมีหัวหน้าง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่เกรงใจ

หัวหน้างานมืออาชีพ เลยต้องฉลาดที่จะบริหารความสมดุลย์ระหว่าง “งาน vs คน” ว่าสถานการณ์ไหนควรเข้มงวดเพื่อเคี่ยวเอาผลงาน และสถานการณ์ไหนต้องหย่อน เพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้ใจคน

มาเรียนรู้เคล็ดลับการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานประสิทธิภาพสูง

ที่สามารถ

เข้าใจบทบาทหน้าที่ เป้าหมายและความคาดหวังจากองค์กร หัวหน้า ลูกน้อง และคนรอบข้าง

+ เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทีมงาน

+ สามารถสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน

+ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง

Contact Info

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-0020d0b31bac821f5df666e8e7b8a635' }}

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

ที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน


M : 09-5778-8497

Thanadech@ultimateleader.co.th

Line ID : @ultimateleader


09-5778-8497

อ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

@ultimateleader

(มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Thanadech@ultimateleader.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานอบรม และที่ปรึกษา

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-e6b741305a8f8ba6e112d3c6fd78c15f' }}

Mobile : 085-549-6197, Email : thanadech@ultimateleader.co.th

2129/62 My hometown Theparak Village, Theparak Subdistrict, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

Tax ID : 011-555-700-2579

Copyright © 2016-2021 The Ultimate Leader

เทคการพัฒนาพี่เลี้ยงในองค์กร

การช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า ยิ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมะหรือธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

การนำเสนอให้โดนใจ สำหรับผู้นำยุคใหม่

การช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า ยิ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมะหรือธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ (SPMS)

แนวทาง“Blended Learning” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและสร้างผลลัพท์ทางบวกต่อลูกค้า และ การสำรวจและวิจัยสามารถดำเนินการได้ทั้งการสำรวจความพึงพอใจต่อบริการ สินค้าและบริษัทจากลูกค้า

เทคนิคการโค้ชเพื่อสร้างผลงาน

Performance Coaching การช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า ยิ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมะหรือธรรมชาติมากยิ่งขึ้น